SİTE İÇİ ARAMA
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Daha Büyük Görüntüle
Ayvalik M.Y.O.
Adliye Yani / Ayvalik Balikesir P.K. 10400
Email: ayvalik@balikesir.edu.tr

Telefon: -0266 331 44 84 / 331 31 02 -0266 331 90 96
Fax: 0266 331 31 03
  • Özgecmiş  
  • Yayinlar 
  • Sunumlar 
  • İletişim  
  • Fotograflar 
Lisans: Uludag Üniversitesi Balikesir Turizm İşletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu(1988-1992)
Yüksek Lisans: Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ögr. Gör. : 1993-2002
Yard. Doc. Dr.: 2002
§ Otel İşletmelerinde calişanlarin Örgütsel Stres Kaynaklari ve Stresin Bireysel Sonuclarina İlişkin Bir Araştirma Mevzuat Dergisi 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Bir Arac Olarak Benchmarking Standart Dergisi 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ YOtel İşletmelerinde calişanlarin Kişilik Yapisi İle Stresten Etkilenme Düzeylerinin Analizine İlişkin Bir Araştirma Akademik Fener Dergisi, 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§Küresel Rekabet Ortaminda Turizm İşletmelerinde Soyut İmaj Oluşturma, Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, Sayi:20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Şirket Birleşmeleri ve Sivil Havacilik Sektöründeki Uygulamalari, Mevzuat Dergisi, 2008, Sayi:126

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İş Yerinde Yaşanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Yapisi ve Otel İşletmelerinde calişanlar üzerinde Bir Araştirma, 2009, Sayi 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Türkiye'de İc Turizm Kavrami ve İc Turizmde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalik’ta Müşteri Arz ve Talebine Yönelik Ampirik Bir Araştirma Işiginda Geliştirme Stratejileri, Balikesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, Sayi:22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ calişanlarin İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler İle Sonuclarina İlişkin Kavramsal Bir Degerlendirme, Türk İdare Dergisi, Sayi: 467 , Haziran 2010, 31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ İnsan Kaynaklari Yönetimi , (2008) , Bölüm Yazarligi (2 Bölüm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Ayhan GÖKDENİZ, Yakup DİNÇ, Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonlari ve Yönetimi (Örnek Önbüro Modülleri), Detay Yayincilik, Ankara -2004, 2005 ,2006,2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Yönetim ve Organizasyon, (2008) , Bölüm Yazarligi (2 Bölüm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Ayvalik’ta Su Alti Turizm Araştirmasi, Balikesir Üniversitesi Bilimsel Araştirma Projesi, Haziran 2010.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§Türkiye'de İc Turizmin Geliştirilmesi cercevesinde Ayvalik’ta Müşteri Arz ve Talebi üzerinde Yapilan Ampirik Bir Araştirma, TYD Barlas Küntay-2008 Proje Yarişmasi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayvalik M.Y.O.:Ayvalik Meslek Yüksekokulu, Adliye Yani, 10400, Ayvalik-Balikesir/Türkiye.
Telefon: 0266 331 44 84 – 331 31 02 / 0266 331 31 03
E-mailEklenecektir...

        

Hocamizin fotograflari en yakin zamanda eklencektir.