SİTE İÇİ ARAMA
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Daha Büyük Görüntüle
Ayvalik M.Y.O.
Adliye Yani / Ayvalik Balikesir P.K. 10400
Email: ayvalik@balikesir.edu.tr

Telefon: -0266 331 44 84 / 331 31 02 -0266 331 90 96
Fax: 0266 331 31 03

        

         Programın temel amacı; işletmelerin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları becerili, bilgili ve eğitilmiş nitelikli İnsan gücünü yetiştirmektir. Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör hakkında öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır. İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların planlaması ve denetiminin nasıl gerçekleştiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesi bölümümüzün amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır.Ayrıca, bu programda ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi İşlem ve Teknolojisi, İletişim Teknikleri, Pazarlama, Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi Yabancı Dil dersleri ve Yönetim Muhasebesini teorik ve uygulamalı olarak alırlar Ayrıca II. yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu staj sektörde yapılmaktadır.Programı tamamlayan Öğrencilerimiz Dikey Geçiş İmkanları ile 4 Yıllık Fakültelerin, İİBF Programlarının; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, ve Ekonometri gibi bölümlere devam etme hakkını kazanabilmektedirler.

        

DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANI          SINIF

        

Ögr.Gör.Soner ÇABUK                           İşletme 1. ve 2. Sinif / I. ve II. Ögretimleri