SİTE İÇİ ARAMA
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Daha Büyük Görüntüle
Ayvalik M.Y.O.
Adliye Yani / Ayvalik Balikesir P.K. 10400
Email: ayvalik@balikesir.edu.tr

Telefon: -0266 331 44 84 / 331 31 02 -0266 331 90 96
Fax: 0266 331 31 03
  • Özgecmiş  
  • Yayinlar 
  • Sunumlar 
  • Projeler 
  • İlgi Alanlari 
  • İletişim  
  • Fotograflar 
Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi, Biyoloji (Mikrobiyoloji)
Doktora : Atatürk Üniversitesi, Biyoloji (Mikrobiyoloji)
Araş. Gör. : Atatürk Üniversitesi
Yard. Doc. Dr. : Atatürk Üniversitesi
Yard. Doc. Dr. : Balikesir Üniversitesi
Doc. Dr. : Balikesir Üniversitesi
Prof. Dr. : Balikesir Üniversitesi
§ Azaz , A. D., Kucukbay, Z., Celen, S., Kuyumcu, E., Yildiz, B. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant properties of Thymus eigii M. Zohary& P. H. Davis essential oils, International Journal of Essential Oil Therapeutics 4:17-22. (2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz , A. D., Arabaci, T., Sangun , M.K., Essential Oil Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of Achillea biserrata M.Bieb. and Achillea salicifolia Beser subsp. salicifolia Collected in Turkey, Asian Journal of Chemistry Vol. 21 (4): 3193-3198,(2009).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Canan Kazak, N. Burcu Arslan, Sedat Karabulut, A. Dilek Azaz, Hilmi Namli and Raif Kurtaran, Supramolecular lead (II) azide complex of 2,6-diacetylpyridine dihydrazone: synthesis, molecular structure, and biological activity, Journal of Coordination Chemistry, 62: 18, 2966-2973,(2009).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Berna Sanon, Ayse Dilek Azaz, Tuncay Dirmenci., A Research on the Saprophytic Microfungi in Olive Fruit in Balikesir Province. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2 (3): 57-59, 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A. D., Arabaci T., Sangun M. K. and Yildiz B., Composition and in vitro antimicrobial activities of the essential oils of Achillea wilhelmsii C.Koch. and Achillea lycaonica Boiss&Heldr.” Asian Journal of Chemistry 20: (2), 1238-1244 (2008).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Esen G., Azaz A.D., Kurkcuoglu M., Baser K.H.C., Tinmaz A., The essential oil and antimicrobial activity of wild and cultivated Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart from Marmara region inTurkey” Flavour Fragr. J. 22: 371-376 (2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Celen S., Namli H., Turhan O., Kurtaran R., Kazak C. and Burcu Arslan N., Synthesis, crystal structure and biological activity of the nickel(II) complex 3 of 2,6-diacetylpyridinedihydrazone, Transition Metal Chemistry 32: 884-888 (2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Namli H,. Azaz A.D., Karabulut S., Celen S.and Kurtaran R.Synthesis, characterization, crystal structure and biological activity of the cobalt(IV) complex of 2,6-diacetylpyridine dioxime: [Co(dapdo)2], Transition Metal Chemistry 32:266–270 (2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Yildirim L.T., Kurtaran R.,Namli H., Azaz A.D, Atakol O., Synthesis, crystal structure and biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu(II)-Hg(II)-Cu(II) complexes, Polyhedron 26 (2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Sanon B., Azaz A. D., Dirmenci T., Identified Saprophytic Microfungi on the Cyclotrichium (Boiss.) Manden.& Scheng. species Distributed in Turkey, Journal of Applied Biological Sciences 1 (3): 57-59, 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Kurtaran R., Tatar Yildirim L., Azaz A.D., Namli H., Atakol O., Synthesis, characterization, crystal structure and biological activity of a novel heterotetranuclear complex: [NiLPb(SCN)2(DMF)(H2O)]2, bis-{[l-N,N0-bis(salicylidene)-1,3- propanediaminato-aqua nickel(II)] (thiocyanato)(l-thiocyanato) (l-N,N0-dimethylformamide)lead(II)} Journal of Inorganic Biochemistry 99: 1937–1944 (2005).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz, A.D, Kurkcuoglu, M. Satil, F. Baser, KHC. Tumen, G. Composition and Antimicrobial Activity of Some S atureja Essential Oils, Flavour and Fragrance Journal, 20(6): 587-591 (2005).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§§ Azaz A.D., Irtem, A. Kurkcuoglu, M., Baser, K.H.C., Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of Some Thymus Species, Z. Naturforsch, 59c: 75-80 (2004).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D.,, Demirci F., Satil F., Kurkcuoglu M., Tumen, G., Baser K.H.C., Antimicrobial Activity of some Satureja species Essential Oils, Z. Naturforsch, 57c, :817-821 (2002).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Isolation and identification of soilborne fungi in fields irrigated by GAP in Harran Plain using two isolation methods, Turk J Bot. 27: 83-97, (2003).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Isolation and identification of soilborne fungi in fields irrigated by GAP in Harran Plain using two isolation methods, Turk J Bot. 27: 83-97, (2003).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Pekel, F.O, Azaz A.D., Parasitic Fungi Determined on the Flora of Akdag (Olur-Erzurum), Erzincan Egitim Fakültesi Derg.; 5: 1-7, (2003).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., and. Pekel, F O, Comparison of soil fungi flora in burnt and unburnt forest soils in the vicinity of Kargicak (Alanya, Turkey), Turk J Bot. 26: 409-416, (2002).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D. ve Hasenekoglu İ., Göktaş Bakir Fabrikasinin Kirlettigi Alanlarin Mikrofungus Florasi ve Bunun Normal Orman Topraklari Florasi ile Karşilaştirilmasi üzerine Bir Araştirma, Biyoteknoloji Der. 22: 29-40, (1999).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D. ve. Hasenekoglu, İ, “ Harran Ovasinda GAP İkinci Kademede Sulanmasi Planlanan Tarla ve İşlenmemiş Topraklarin Mikrofungus Florasi üzerine Bir Araştirma” Kükem Der. 21, 57-67, (1998).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D. ve. Hasenekoglu, İ, “An Investigation into the Microfungal Flora of Field Soils in the GAP (Southeastern Anatolia Project ) Irrigation Area of Harran Plain” Tr J of Bot. 21, 165-172, (1997).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Hasenekoglu, İ ve Azaz A.D., “Sarikamiş Civarindaki Traşlanmiş Orman Alanlari Topraklarinin Mikrofungus Florasi ve Bunun Normal Orman Topraklari Mikrofungus Florasi ile karşilaştirilmasi üzerine Bir Araştirma” Tr J of Bot. 15, 214-226, (1991).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A. Dilek Azaz, Zehra Kucukbay, Selma Celen, Ebru Kuyumcu, Bayram Yildiz, Thymus eigii M. Zohary& P. H. Davis ucucu yaginin kimyasal kompozisyonu, antimikrobiyal ve antioksidant aktivite özellikleri, 20. Biyoloji Kongresi (21-25/06/2010 Denizli)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Selma celen, Dilek Azaz, M. Kemal Sangun, " Türkiye'de Yayiliş gösteren Dört Thymus Türünün Ucucu Yag Bileşimleri, Antibakteriyel ,Antifungal Ve Antioksidant Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi", 20. Biyoloji Kongresi (21-25/06/2010 Denizli)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Burcu N. Arslan, Canan Kazak, Raif Kurtaran, Hilmi Namli, Sedat Karabulut, Dilek A. Azaz Hemidirected novel lead(II) azide complex of 2,6-diacetylpyridine dihydrazone, Acta Cryst. (2008). A64, C417, International Union of Crystallography.Twenty-First General Assembly and International Congress of Crystallography, Osaka, Japan, 23-31 August 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ N.Burcu Arslan, Canan Kazak, A. Dilek Azaz, Selma Celen, Hilmi Namli, Onur Turhan and Raif Kurtaran , Synthesis, crystal structure and biological activity of the nickel(II) complex of 2,6- diacetylpyridinedihydrazone (24th European Chrystallographic Meeting, Marrakect, 22 -27 August 2007). Acta Cryst. (2007). A3,s204

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Berna Sanön, Ayse Dilek Azaz, Tuncay DirmenciTürkiye'de Yetişen Cyclotrichium (Boiss.) Manden.& Scheng.Türleri üzerinde Tespit Edilen Saprofit Mikrofunguslar , 18. Biyoloji Kongresi (26-30/06/2006 Kuşadasi-Aydin)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Tatar Yildirim, L., Kurtaran, R., Azaz A. D. , Atakol, O.,“ Bis {[m-N,N'-bis(salisiliden)-1,3- propandiaminato-aqua-nickel(II)](tyosiyanato) (mtyosiyanato) (m-N,N'-dimetilformamid) kurşun (II)}” 1. Ulusal Kristalografi Toplantisi, S-2, Samsun, (2004).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Arabaci T., Sangun, M.K.,.Yildiz, B. “ Achillea wilhelmsii C.Koch. ve Achillea lycaonica Boiss & Heldr türleri ucucu yaglarinin kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktiviteleri”, XVII. Biyoloji Kongresi, I.Seksiyon, 6, Adana, (2004).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Satil F., Tümen, G, Kürkcüoglu M., Demirci F., Başer K.H.C., Bazi Satureja Türlerinin Ucucu Yaglarinin Antimikrobiyal Aktiviteler, 14. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi, B25, Eskişehir, (2002).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Azaz A.D., Manyas Kuş Cenneti Milli Park Alani İcinde Kalan Topraklarin Mikrofungus Florasi üzerine Bir Araştirma, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 50, Malatya, (2002).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Bandirma Kuş Cenneti Milli Park Alani İcinde Kalan Topraklarin Mikrofungus Florasi üzerine Bir Araştirma. BAU, Proje Numarasi: 2001/5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Bazi Geciş Metallerinin Nnn Tipi Schiff Bazi Ligandi Ve Yalanci Halojenürlerle Yaptigi Koordinasyon Bileşiklerinin Hazirlanmasi , Yapi Aydinlatilmasi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi. TBAG-2452 (1104 T064)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Türkiye'de yetişen Achillea cinsi, Ptarmica seksiyonu türlerinin ucucu yag icerigi ve antimikrobiyal özellikleri. BAU, 2004/03-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Türkiye'de Yetişen Thymus L. Sect. Serpillum (Miller) Benthan (Lamiaceae) Taksonlarinin Ucucu Yaglarinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştirilmasi. İnönü Üniversitesi, 2007-...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Anadolu caprazina Özgü Dört Thymus Türü Ucucu Yaginin Kimyasal Bileşimleri, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivite Özellikleri, BAU, 2009/22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Balikesir İlinin Farkli Semtlerinin İc ve Diş Ortam Havasinin Fungal Yükü üzerine Bir Araştirma, BAU, 2009/10.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Güney Marmara Bölgesinde üretilen Ballarin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve Pestisit ile Antibiyotik Kalintilarinin İncelenmesi, BAU, 2010/23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Mikoloji,

§ Bakteriyoloji,

§ Dogal Bileşikler, Antimikrobiyal ve Antioksidan aktivite.

Posta adresi: FEF. Balikesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü,Çağış   Kampüsü, 10145,Balikesir/Türkiye.
Telefon: +90 (266) 612 10 00 / 1101
E-mail: azaz@balikesir.edu.tr - dilekazaz@yahoo.com
         
Ayvalik M.Y.O.:Ayvalik Meslek Yüksekokulu, Adliye Yani, 10400, Ayvalik-Balikesir/Türkiye.
Telefon: 0266 331 44 84 – 331 31 02 0266 331 31 03
Ayvalik M.Y.O. E-mail:ayvalik@balikesir.edu.tr